Дизайн на рекламни материали за Велопоход в подкрепа на хората страдащи от Хемофилия